Welcome message from QA Office

Menadžera za osiguranje kvaliteta možete kontaktirati naehadžiahmetovic@ius.edu.ba