AKREDITACIJA i ZAŠTO JE VAŽNA?

Poslodavci širom svijeta prilikom zapošljavanja veliku prednost daju kandidatima koji su diplomirali na akreditovanim visokoškolskim ustanovama. Često je to i uslov za zapošljavanje u državnoj službi. Akreditaciju viskoškolskih ustanova vrše ovlaštene i neovisne agencije za akreditaciju. Državna akreditacija visokoškolske ustanove je obavezna, a univerziteti se mogu odlučiti i za inostrane te međunarodne akreditacije kako bi radili na poboljšanju kvaliteta i izgradnji reputacije. Stoga, poslodavci radije zapošljavaju diplomante koji su stekli diplomu na akreditiranim univerzitetima, jer znaju da su te ustanove svoje resurse usmjerile na kontinurano unapređenje i dostizanje standarda kvaliteta u učenju, podučavanju i istraživanju.

Akreditacija također pruža studentima šansu da im se ostvareni ECTS bodovi priznaju na drugim akreditiranim visokoškolskim institucijama, ukoliko se odluče za nastavak obrazovanja u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, ili šire, ili jednostavno žela da iskoriste mogućnosti koje im pruža program mobilnosti.

Institucionalna državna akreditacija IUS-a

Državna Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA) prvi put je akreditovala IUS 2014, a nakon isteka važećeg roka akreditacije od 5 godina IUS je uspješno re-akreditiran 2019.godine. Više informacija možete pronaći na www.hea.gov.ba.

Međunarodna akreditacija studijskih programa IUS-a

Međunarodnu akreditaciju kvaliteta studijskih programa koji se izvode na IUS-u, potvrdila je i Austrijska agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju (AQ Austria). Akreditirani studijski programi (dodiplomski i magistarski) su: Genetika i bioinžinjering, Međunarodni odnosi, Elektrotehnika i elektronika inženjering. Nakon provedenog postupka koji je rezultirao dodjelom akreditacije studisjkim programima, AQ Austria je utvrdila da IUS programi zadovoljavaju sve međunarodne kriterije kvaliteta studiranja, a kao što je to navedeno u Evropskim smjernicam i uputstvima (European Standards and Guidelines (ESG)).

Više informacija o akreditaciji studijskih programa IUS-a, možete vidjeti putem linka: Decisions on higher education institutions outside Austria: https://www.aq.ac.at/en/decisions-on-accreditation-and-certification/decisions_higher_education_institutions_outside_Austria.php

Škola engleskog jezika (ELS)

Škola engleskog jezika (ELS) također posjeduje međunarodnu akreditaciju od strane EAQUALS. Za više informacija možete posjetiti https://els.ius.edu.ba/

ISO 9001 - Sistem upravljanja kvalitetom koji primenjuje IUS administracija

Administracija IUS-a posjeduje ISO 9001 certfikat - sistem upravljanja kvalitetom koji je jedan od najvažnijih u svijetu. Certifikovani sistem upravljanja kvalitetom pokazuje predanost univerziteta osgiuravanju kvalitete i zadovoljstva korisnika. Ovaj sistem omogućava IUS-u da primjenjuje i redovno ažurira procedure i procese kako bi udovoljilo potrebama svojih studenata i drugih korisnika u smislu povećanja zadovoljstva, dosljednosti i poboljšanja internih procesa s ciljem da se minimizira rizik da očekivanja korisnika nisu ispunjena.